Έτσι μου Στάθηκε ο Ταΰγετος (Νικηφόρος Βρεττάκος) Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος, όπως ο κόρφος της μητέρας μου. Με πότισε γαλάζιο, αψύ αίμα ήλιο και πράσινο ως να μου δέσει την ψυχή όπως την πέτρα του, ως να χαράξει στην καρδιά μου τις βαθειές χαράδρες του να σχηματίσει μες στη ζωή μου δώδεκα κορφές να βγαίνω απάνω με μοναδικό μου όνειρο τον ήλιο. Με δίψα μου μοναδική τον ήλιο, δίψα βαθειά σαν ωκεανός, υψηλή ως το φεγγάρι, δίψα που να την λυπηθεί ο Θεός. ....Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος όσο να γεννηθούνε τα δυό παιδιά του Θεού μέσα μου: η ποίηση και η αγάπη.

.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑ "ΠΟΔΗΛΑΤΑ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερωτική εκδήλωση για την οι-
κιακή κομποστοποίηση διοργανώ-
θηκε σήμερα στις 7 μ.μ. στο χώρο
του πατινάζ στο Πάρκο των Σιδηροδρό-
μων, από το Δήμο Καλαμάτας και τους
"Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου", με
σκοπό την εξοικείωση των δημοτών με
τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Με αφορμή την εκδήλωση αλλά και τη
γενικότερη καμπάνια που ξεκινάει με επί-
κεντρο τους μαθητές, παρουσιάστηκε
χθες το πολύ καλό από πλευράς ποιότη-
τας και περιεχομένου ενημερωτικό βί-
ντεο, διάρκειας 17 λεπτών, το οποίο εξη-
γεί τι είναι και πώς μπορεί να εφαρμοστεί
η οικιακή κομποστοποίηση. Για τη σημα-
σία της εξοικείωσης με τη μέθοδο αλλά
και για την ανάγκη προβολής της στα
σχολεία και μέσω του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης, μίλησε ο δήμαρ-
χος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Πα-
ράλληλα για τις οργανωτικές προσπάθει-
ες αλλά και για τη σημερινή εκδήλωση
μίλησαν, εκ μέρους των "Φίλων του
Μεσσηνιακού Κόλπου" ο Αγγελος Δημό-
πουλος και εκ μέρους του Δήμου Καλα-
μάτας η Κοκκωνία Γιαννοπούλου.
Στη σημερινή εκδήλωση παρουσια-
στηκαν επίσης μέθοδοι διαχείρισης μπατα-
ριών, τηγανόλαδων, μελανιών εκτυπω-
τών κ.ά.

παρακάτω ένα μικρό βιντεο από την εκδήλωση....


Read more: Go to TOP and Bottom